Tyck till

Avfall och återvinning

Illustration jordglob recycling

Här hittar du information om hur du sorterar ditt avfall, var det ska lämnas och vilka bestämmelser som gäller. Återvinn och återanvänd så mycket som möjligt och släng ditt farliga avfall på rätt ställe.

Aktuellt just nu

2017-09-21

Återvinningsstationen i Farstaviken vid Hemköp flyttas den 19 oktober till korsningen Villagatan/Kvarntorpsvägen.

2017-08-29

Under vecka 35 kommer slumpvis utvalda medborgare ges möjligheten att delta i en enkät där man kan svara på frågor om kommunens renhållning. Enkäten är anonym och kan även genomföras elektroniskt. Frågorna behandlar bland annat hur återvinningscentraler och återvinningsstationer i kommunen upplevs.

Vi hoppas på en hög svarsfrekvens så att Värmdö kommuns ständigt pågående förbättringsarbete skall kunna kompletteras, med information från våra medborgare.

Tack för att du deltar!


2017-06-28

Årets hittills högsta siffra för insamlat matavfall nåddes under maj månad. Tillsammans samlade vi in över 80 ton matavfall (83,82 ton) En positiv trend som vi hoppas håller i sig!

Ha en fortsatt trevlig sommar!

Till sidan om öppettider ÅVC

2016-10-10
Dags att sortera matresten. Värmdö kommun ingår i en matavfallskampanj med 25 andra kommuner. Läs mer här

Vad vill du slänga?

Vad räknas mitt avfall som?

Läs mer om olika typer av avfall och om återvinning och källsortering

För företag

Särskilda regler gäller för företag som vill slänga sitt avfall.
Läs mer om avfall från företag

Senast publicerad: 2017-09-21