Jätteloka

Jättelokan, även kallad jättebjörnloka eller endast björnloka, är en främmande växtart som sprider sig lätt. Den kan ge brännskador och eksem i kombination med solljus. Värmdö kommun har antagit en bekämpningsplan för att bekämpa den. Ser du en jätteloka får du gärna kontakta kommunen.

Så känner du igen jättelokan

Jättelokan (Heracleum mantegazzianum) blommar i juli–augusti och har vita blommorna och kan bli upp till 0,5 meter i diameter. Den påminner svagt om hundkex och kan bli mellan 2-4 meter hög, med en stjälk på uppemot 10 centimeter i diameter. Bladen kan bli upp till en meter breda. Den tränger ut annan växtlighet genom sina höga och täta bestånd.

Jättelokan växer framförallt i fuktiga miljöer och påträffas ofta vid bäckar, i kärr och på stränder. Men den kan även växa på torrare platser såsom i vägkanter, på industritomter, i banvallar och på avstjälpningsplatser.

Kan ge brännskador

Jättelokans växtsaft kan ge brännskador och återkommande eksem på djurs och människors hud i kombination med solljus. Det är därför jättelokan bör bekämpas. Olika personer är olika känsliga, men för en del kan det i värsta fall innebära livslånga men. Barn är speciellt utsatta.

Bekämpningsplan

Värmdö kommun har antagit en bekämpningsplan för jättelokan. Alla markägare inom ett spridningsområde där jättelokan finns omfattas av bekämpningsarbetet och de tvingande åtgärder som Jordbruksverket beslutar om. Detta eftersom punktinsatser för att bekämpa jättelokan inte är tillräckligt.

Ett spridningsområde kan vara några fastigheter som gränsar till varandra eller ett större område med många olika markägare längs ett vattendrag.

Bekämpa jätteloka

Har du en jätteloka på din privata tomt är du som fastighetsägare ansvarig att se till att den bekämpas. Bekämpningen bör göras flera gånger per år och upprepas under flera års tid.

Läs mer i bekämpningsplanen för tips och metoder.

Slänga/sortera jätteloka

Har du rensat bort en mindre mängd jätteloka på din tomt går det bra att slänga det i kärlet för hushållsavfall. Är det större mängder slänger du det som grovavfall på en återvinningscentral. Tänk på att förpacka det väl så att risken för spridning av frön minimeras.

Förekomst i Värmdö

I Värmdö kommun har jättelokan bland annat förekommit i centrala delar av Gustavsberg (bland annat i närheten av Ekedalsskolan och Ösbyskolan), vid Återvalls grustäkt på Ingarö och ute i skärgården. Insatserna för att åtgärda problemet har varierat beroende på var den har uppträtt.

Jätteloka vid vägar

Längs allmänna vägar är det Trafikverket som ansvarar för borttagning av jätteloka inom vägområdet. Längs kommunala vägar är det tekniska driftavdelningen som är ansvarig. Längs enskilda vägar finns inget vägområde men längs dessa vägar har respektive fastighetsägare genom till exempel samfällighetsföreningar och vägföreningar ansvaret för bekämpning. 

Om du ser en jätteloka

  • Ser du en jätteloka på kommunens mark kontakta kundservice
    08-570 474 00, varmdo.vatten-sopor@varmdo.se.
  • Har du en jätteloka på din privata tomt är du som fastighetsägare ansvarig att se till att den bekämpas.
  • Har du frågor om aktuell bekämpning av jätteloka i ett specifikt område kontakta kundservice 08-570 474 00, varmdo.vatten-sopor@varmdo.se.
  • Har du generella frågor om jättelokan och dess hälsorisker kontakta bygg- och miljöavdelningen via kontaktcenter
    telefon 08-570 470 00.

Senast publicerad: 2017-10-31