Talande webbLyssna

Solceller/solpaneler

För att placera solceller på din fastighet krävs ibland bygglov för fasadändring.

Solceller på en- och tvåbostadshus

För att sätta upp solceller på ett en- eller tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader kan det krävas bygglov för fasadändring.

Från 2018-08-01 krävs det inte bygglov om cellerna/panelerna följer byggnadens form, det vill säga ligger dikt an mot taket. Lovkravet finns fortfarande kvar i områden inom kulturmiljö och riksintresse för kulturmiljövård.

Det kan vara svårt att själv avgöra om lov krävs eller inte så du bör alltid kontrollera med bygg- och miljöavdelningen innan du sätter igång.

Bygglov för solceller

För flerbostadshus och kommersiella fastigheter samt fastigheter inom kulturmiljöområde krävs alltid bygglov för att få montera solceller/solpaneler på fasad eller tak.

Strandnära fastighet

Ligger fastigheten inom strandskyddat område kan det krävas en strandskyddsdispens för åtgärden.

Läs mer om strandskyddet

Värmdös solkarta

Funderar du över hur mycket solenergi ditt tak kan ge? Med hjälp av Värmdös interaktiva solkarta kan du ta reda på hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som är bäst att använda för solenergi och hur mycket el eller värme en solenergianläggning skulle kunna producera under ett år.

Läs mer om Värmdös solkarta

Ansökan om bygglov

Ansökan om bygglov för fasadändring för solceller/solpaneler kan göras via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller blankett.

Följande handlingar lämnas in vid ansökan:

  • Komplett ifylld och signerad ansökningsblankett (ej vid e-tjänst).
  • Fasadritningar i skala 1:100 eller fotografier som visar befintligt utseende.
  • Fasadritningar i skala 1:100 som visar hur byggnaden ser ut efter montering.
  • Situationsplan (tomtkarta) i skala 1:500 där du redovisar vilken byggnad som åtgärden avser.
  • Konstruktionsritning som redovisar fästanordningen.
  • Ett förslag till kontrollplan.

Avgift

För handläggning av ansökan om bygglov tas en avgift ut enligt fastställt taxa.

Läs mer om avgifter

Senast publicerad: 2019-02-12