Tyck till

Byggprojekt, aktuella

Inmätning pågår

Värmdö förtätas, speciellt i centrumområdena. Bebyggelse i Värmdö ska i första hand ske i de fem centrumområdena Gustavsberg, Brunn, Hemmesta, Stavsnäs och Björkås.

På sikt kan ytterligare bebyggelse tillkomma i anslutning till dessa områden. I andra hand ska bebyggelsen utvidgas i så kallade prioriterade förändringsområden, därefter i övriga förändringsområden.

Aktuellt

Kommande nyproduktion

Det finns områden som redan har detaljplanerats för nya bostäder i kommunen. Totalt tillkommer omkring 4 000 bostäder bara i Gustavsberg. För dessa finns planer och fasadskisser att se i separata dokument nedan. Besök gärna biblioteket i Runda huset i Gustavsberg, på plan 4 har Gustavsbergsprojektet en obemannad utställning. Där finns en modell över de nybyggnationer som pågår i Porslinskvarteren.

Kommunala byggprojekt

 • Farstavikens skola/Kvarnberget
  Om- och tillbyggnation startade hösten 2015 och förväntas vara färdigställt januari 2018. 
 • Farstavikensskola/Ekedal
  Läs mer här  
 • Kattholmen
  Arbete med sanering, ny gästhamn, nya verksamhetslokaler är färdigställt.
 • Ingarö föreningshus
  Uppförande av nytt föreningshus vid Ingarö IP pågår. Beräknas vara klart hösten 2017.
 • Gustavsgården
  Renovering av 41 st lägenheter är färdigställda.
 • Djuröhemmet
  Utbyggnad av Djuröhemmet beräknad projektstart hösten 2017. Avser bland annat ytterligare 16 nya vårdplatser samt nya gemensamhetsutrymmen och renovering av entré. Läs mer här
 • Trygghetsboende Djurö
  Nytt trygghetsboende med 32 lägenheter. Projektstart hösten 2017. Läs mer här

Har du frågor om kommunala byggprojekt kontakta kommunens projektchef Maria Andersson eller fastighetschef Per Hallsten via kommunens kontaktcenter 08-570 470 00.

Regionala byggprojekt

Flera regionala byggprojekt kommer att beröra Värmdöbor framöver:

Senast publicerad: 2018-02-13

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information