Tyck till
Talande webbLyssna

Byggprojekt, aktuella

Inmätning pågår

Värmdö förtätas, speciellt i centrumområdena. Bebyggelse i Värmdö ska i första hand ske i de fem centrumområdena Gustavsberg, Brunn, Hemmesta, Stavsnäs och Björkås.

På sikt kan ytterligare bebyggelse tillkomma i anslutning till dessa områden. I andra hand ska bebyggelsen utvidgas i så kallade prioriterade förändringsområden, därefter i övriga förändringsområden.

Aktuellt

Kommande nyproduktion

Det finns områden som redan har detaljplanerats för nya bostäder i kommunen. Totalt tillkommer omkring 4 000 bostäder bara i Gustavsberg. För dessa finns planer och fasadskisser att se i separata dokument nedan. Besök gärna biblioteket i Runda huset i Gustavsberg, på plan 4 har Gustavsbergsprojektet en obemannad utställning. Där finns en modell över de nybyggnationer som pågår i Porslinskvarteren.

Kommunala byggprojekt

 • Farstavikens skola/Kvarnberget
  Om- och nybyggnad beräknas klart Q3 2018. 
 • Farstavikensskola/Ekedal
  Renovering och anpassning av skolbyggnaderna inom Ekedal. Start Q3 2018 och beräknas vara klart Q2 2020.
  Om Farstavikens skola/Kvarnberget.   
 • Kattholmen etapp 2
  Ombyggnad och anpassning av elverket till restaurang klart hösten 2018.
 • Djuröhemmet
  Utbyggnad av Djuröhemmet. Beräknad projektstart hösten 2017. Avser bland annat ytterligare 16 nya vårdplatser samt nya gemensamhetsutrymmen och renovering av entré. Mer om Djuröhemmet.
 • Trygghetsboende Djurö
  Nytt trygghetsboende med 32 lägenheter. Projektstart hösten 2017. Mer om Trygghetsboende Djurö
 • Charlottendals förskola
  Ny förskola för 160 barn projekteras. Byggstart Q2 2018. Beräknas vara klart Q3 2019.
 • Porslinsfabriken
  Kommunen avser att skapa ett kultur och upplevelsecenter i Gustavsbergs hamn.
 • Kvarnhjulet
  Renovering av vattenhjulet i Gustavsberg har påbörjats och beräknas vara klart sommaren 2018.
 • Mörtnäs
  Ny konstgräsplan, 7-spelsplan (med möjlighet för två st 5-spelsplaner). Konstgräsplan som är granulatfri. Produktionsstart 2:a maj, färdigställd mitten av juni.
 • Ingarö IP
  Gammalt SPR-granulat byts till kork. Nytt dagvattensystem. Renovering av löparbanor. Produktionsstart 13:e juni, färdigställd mitten av september.

Har du frågor om kommunala byggprojekt kontakta tf projektchef Patrik Häggstrand eller fastighetschef Per Hallsten via kommunens kontaktcenter 08-570 470 00 eller mejla fornamn.efternamn@varmdo.se.

Regionala byggprojekt

Flera regionala byggprojekt kommer att beröra Värmdöbor framöver:

Senast publicerad: 2018-08-29

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information