Talande webbLyssna

Vargbacken (D215)

Skogsavverkning Vargbacken

Skogsavverkning för det nya seniorboendet

Detaljplanen Vargbacken vann laga kraft 2015-09-11.

Genomförandeskede

Detta händer just nu:

2017-01-31

Ny entreprenör (Svevia AB) är upphandlad för att färdigställa arbetena. På grund av konkursen är tidplanen förskjuten, vägen ska vara helt klar i augusti 2017.

2016-11-18

Svenska infra och anläggningsbyggarna AB (Siaab) har 2016-11-11 försatts i konkurs. Värmdö kommun arbetar för att minimera tiden som arbetet står stilla och att tillsammans med konkursförvaltaren hitta ett lämpligt sätt att färdigställa arbetena.

2016-10-28

Entreprenören SIAAB har snart byggt färdigt en dagvattenreningsdamm vid Eknäsvägen. Dammen ska skydda Ingarö vattentäkt mot föroreningar från seniorboendet, bygghandeln och vägarna i området.

I slutet av december ska nya vägen vara klar att använda men asfaltering med mera sker våren 2017.

2016-05-03

Skogsavverkningen i området för det nya seniorboendet är klar och timret har transporterats bort. Grenar och toppar behöver ligga kvar i skogen ca 1 år för att torka upp för att sedan kunna eldas i värmeverk. Detta material kommer att ligga på tork på kommunens mark intill elljusspåret.

Planhandlingar

Lagakrafthandlingar del av Brunn 1:1 m.fl., Vargbacken

Kontakta handläggare

Vid frågor kontakta Bodil Johansson, bodil.johansson@varmdo.se. Det går även bra att komma i kontakt med handläggarna via kommunens servicecenter på telefon 08-570 470 00.

Senast publicerad: 2019-02-14