Talande webbLyssna

Västerby 5:101, Orrön (D230)

Detaljplan för Västerby 5:101 vann laga kraft 2017-06-14.

Detaljplanen möjliggör byggrätter för nya bostadshus/fritidshus som överensstämmer med övrig bebyggelse på Orrön med större fritidshus och komplementbyggnader. 

Senast publicerad: 2017-06-14

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument