Tyck till
Talande webbLyssna

Stavsnäs vattenskyddsområde

Stavsnäs har för närvarande två vattenskyddsområden, ett övre och ett nedre. Ett arbete pågår med att revidera skyddsområdesgränser och skyddsföreskrifter för de två vattenskyddsområden som finns sedan tidigare. 

Ett steg i arbetet är att ansöka om vattendom för det uttag som görs ur de fem kommunala brunnarna som försörjer Stavsnäs och Djurö med kommunalt dricksvatten. Frågor besvaras av VA-enheten.

Senast publicerad: 2015-11-24