Tyck till
Talande webbLyssna

Senaste nytt från kommunfullmäktige, 
3 oktober 2018

Dummybild

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunfullmäktige.

Se webbsändningenöppnas i nytt fönster

Mandatperiodens sista fullmäktige

3 oktober var det innevarande mandatperiods sista fullmäktige. Den nya mandatperioden börjar 15 oktober och 24 oktober är det dags för det första fullmäktige enligt valresultatet 9 september. Fler av ledamöterna i kommunfullmäktige lämnar nu sina uppdrag. Två av dem är tidigare kommunstyrelseordförande Monica Pettersson (M) och tidigare oppositionsråd Annika Andersson Ribbing (S) som haft många diskussioner och debatter tillsammans genom åren. Många tackade och tackades för goda samarbeten, intressanta debatter och viktiga beslut under den gångna mandatperioden med hopp om många kloka beslut för Värmdöborna i den kommande mandatperioden.

Negativt halvårsbokslut

Delårsrapporten 2018 för kommunen visar ett negativt resultat för första halvåret på -22,1 mnkr. För helåret prognostiseras ett underskott för den skattefinansierade verksamheten på -29,1 mnkr efter genomförande av planerade åtgärder vid underskott på nämndnivå. I helårsprognosen ingår 63 mnkr för kostnader av ny bussterminal vid Slussen. Det underliggande resultatet, där poster av engångskaraktär exkluderas, förväntas därmed uppgå till + 32,4 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade 3 oktober enligt kommunstyrelsens senaste sammanträde 19 september.

Senast publicerad: 2018-10-04

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation