Tyck till

Senaste nytt från kommunstyrelsen, 
15 nov 2017

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunstyrelse.

Höjd låneram för Käppalas medlemmar

Käppalaförbundet har kommit med en begäran till sina ägarkommuner om att öka sin befintliga låneram. Anledningen är kommande investeringsbehov och en anslutning av Vaxholm och Österåker.

Värmdö ingår tillsammans med Nacka, Danderyd, Lidingö, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby och Vallentuna i Käppalaförbundet. Förbundet har som uppgift att ta hand om och rena medlemskommunernas avloppsvatten.

Käppalaförbundet har kommit med en begäran till ägarkommunerna om att öka sin befintliga låneram från 1 400 Mkr till 2 200 Mkr för att kunna möta kommande investeringsbehov. Av förbundets investeringsplan framgår att de investeringar som det syftas på till betydande del är beroende av miljötillstånd. Eftersom dessa för närvarande prövas av Miljöprövningsdelegationen, villkoras den utökade låneramen till pågående investeringar och underhåll. Det skulle medföra en höjning av låneramen med 400 mnkr till sammanlagt 1 800 mnkr.

Förbundet önskar även ansluta Vaxholm och Österåker, vilket kräver ytterligare ökning av låneramen med 400 miljoner kronor. Även om grundinställningen till nya medlemmar är positiv så behöver varje ägarkommun ta ställning för villkoren som är förknippade med anslutningen. Därför kommer Värmdö kommun att avvakta med att ta ställning till dess att ägardiskussioner har genomförts.

Kommunfullmäktige förväntas ta beslut i frågan den 28 november.

Strategisk plan mot våldsbejakande extremism

En plan mot våldsbejakande extremism har antagits. Planen syftar till att Värmdö ska vara en plats utan förekomst av våldsbejakande extremism och fokuserar på tre områden:

  • stärk det demokratiska samhället
  • öka den kommunala beredskapen
  • minimera risken för att personer ansluter sig till våldsbejakande extremism

Samtliga nämnder har i uppdrag att ta fram handlingsplaner som med förslag på konkreta åtgärder och aktiviteter ska bidra till att uppnå strategins målsättningar. Arbetet kommer att följas upp kontinuerligt genom Trygghetsrådet, som har ansvaret för det strategiska arbetet mot våldsbejakande extremism.

Ärendet kommer att behandlas för beslut i kommunfullmäktige 28 november.

Senast publicerad: 2017-11-21

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information