Talande webbLyssna

Mark

Värmdö växer oavbrutet och efterfrågan på planlagd mark är stor. Genom en aktiv markpolitik och ökad samverkan med näringslivets olika parter ska nya arbetsplatsområden utvecklas.

Kommunen kan ibland erbjuda färdigställd tomtmark för verksamheter och/eller handel. När lediga tomter finns informeras detta via annonsering till exempel via egendomsmäklare och i lokalpressen.

Mark- och fastighetsfrågor

Du når tjänstemännen som arbetar med dessa frågor via kommunens servicecenter på telefon 08-570 470 00 eller via mejl till varmdo.kommun@varmdo.se.

Det kan till exempel gälla frågor om exploatering av nya områden för industrier och bostäder, genomförande av frågor i kommunens detaljplanearbete, köp och försäljning av fast egendom, arrenden och uthyrning av mark- och tomträttsupplåtelser.

Kommunen har ingen tomtkö utan nya tomter säljs genom mäklare.

Frågor om servitut och andra inskrivningar besvaras av Lantmäterietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad: 2019-02-14

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information