Tyck till
Talande webbLyssna

Tillstånd, regler och tillsyn

Hand skriver med penna på protokoll

När du ska starta en ny verksamhet eller förändra en du redan driver kan du många gånger behöva ta kontakt med kommunen.

Det kan gälla ansökan, anmälan eller information och råd om vad som gäller och vilka lagar och regler som ska följas.

Nedan finns exempel på vilka tillstånd med mera du som företagare kan behöva. Mer information om regler och vad som gäller finner du om du klickar på länkarna i menyn till vänster.

Alkohol
Servering av alkohol kräver serveringstillstånd.

Avfall
Hantering av avfall kräver ibland tillstånd.

Brandfarlig vara
Hantering av brandfarliga varor kräver oftast tillstånd.

Buller
Verksamhet får inte överskrida vissa ljudnivåer.

Bygglov
Ombyggnad/tillbyggnad/nybyggnad, skyltar, markarbeten kräver oftast bygglov/marklov.

Djurhållning
Ska du yrkesmässigt föda upp, utfordra, förvara, upplåta, sälja djur måste du har tillstånd. Ansvaret ligger hos länsstyrelsen. Du kan även behöva tillstånd för att ha djur för privat bruk.

Folköl
Den som ska sälja/servera folköl är skyldig att anmäla verksamheten till kommunen.

Hygienlokaler
Ska du starta verksamhet där du använder skalpeller, akupunkturnålar eller liknande, ska det anmälas till bygg- och miljöavdelningen. Övriga typer av hygienlokaler såsom frisörer och massörer utför bygg- och miljöavdelningen tillsyn över. Se även Verksamhetskontroller i vänstermenyn.

Köldmedier
För att minska miljöskadan finns det regler för vilka köldmedier (kallas ofta freoner) som får användas och för skötsel och underhåll av anläggningarna. Ofta krävs anmälan till bygg- och miljöavdelningen.

Livsmedel
Som företagare har du ansvar för de produkter du tillverkar och säljer. Bygg- och miljöavdelningen registrerar eller godkänner anläggningar för livsmedelsverksamhet samt inspekterar de olika anläggningarna.

Miljöpåverkan, miljöfarlig verksamhet
Enligt miljöbalken ska du som företagare ha sådan kunskap om din verksamhet att du vet hur den påverkar miljön.

Offentliga, publika lokaler
För att skydda människors hälsa ställs det höga krav på lokaler för verksamhet där allmänheten har tillträde, speciellt inom barnomsorg, undervisning, hygienbehandling, solarier eller bassängbad.

Receptfria läkemedel
Om du ska sälja receptfria läkemedel krävs anmälan till Läkemedelsverket.

Tobak
Försäljning av tobak måste anmälas och det finns lagar om rökfria miljöer.

Torghandel
Tillfälliga torgplatser finns endast i Gustavsbergs centrum.

Värdeautomater och automatspel
Lotteriinspektionen ger tillstånd och kommunen yttrar sig inför beslut.

Senast publicerad: 2018-03-12

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation