Talande webbLyssna

Avfall företag

Inom i stort sett alla verksamheter, privata såväl som offentliga uppkommer tre kategorier avfall; verksamhetsavfall, farligt avfall och "hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall".

Verksamhetsutövaren har själv ansvar för borttransport av verksamhetsavfallet, alltså det avfall som uppkommer som direkt följd av den specifika verksamheten. Detta gäller även farligt avfall.

Här finns mer information om företagens avfall 

Senast publicerad: 2018-08-17

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation