Talande webbLyssna

Upphörande eller byte av ägare

När du avslutar en livsmedelsverksamhet eller byter ägare är det viktigt att anmäla detta till kommunen. Här hittar du information om upphörande av verksamhet och byte av ägare.

Anmälan

När du säljer eller avslutar din verksamhet eller när en verksamhet byter ägare är det viktigt att anmäla detta till kommunen. Det gäller för både livsmedels- och dricksvattenanläggningar. Meddela kommunen genom ett telefonsamtal, e-post eller använd blankett.

Upphörande av verksamhet

Du som säljer eller avslutar en verksamhet behöver lämna in en blankett om upphörande. För att du ska vara säker på att din anmälan har kommit in till kommunen skickas en bekräftelse till dig. När kommunen har mottagit din anmälan avregistreras verksamheten och den årliga avgiftsskyldigheten upphör.

Blankett - upphörande av verksamhet

Byte av ägare

Du som tar över en verksamhet behöver skicka in en anmälan om registrering/ändring av verksamhet.

Läs mer om att starta verksamhet.

Blankett - registrering/ändring av livsmedelsverksamhet

Kontrollavgift vid upphörande

Du som är livsmedelsföretagare betalar en årlig kontrollavgift. Räkningen för denna kommer i början av varje kalenderår. Kontrollavgiften finansierar tillsynen av din verksamhet.

Upphör din livsmedelsverksamhet under innevarande kalenderår tas kontrollavgiften ut ändå för det året. Dock inte för året efter.

Därför är det viktigt att du som livsmedelsföretagare senast i december meddelar kommunen att livsmedelsverksamheten upphör. Endast då får du ingen kontrollavgift för nästkommande år.

Exempel 1

Mitt livsmedelsföretag ska upphöra 1 januari 2018 och jag meddelar det till bygg- och miljöavdelningen den 15 december 2017. Jag blir då inte debiterad för någon kontrollavgift för 2018.

Exempel 2

Mitt livsmedelsföretag har i februari 2018 fått en faktura av bygg- och miljöavdelningen om kontrollavgift för 2018. Sedan 15 januari har mitt livsmedelsföretag ingen verksamhet men jag har inte meddelat det till bygg- och miljöavdelningen. Kontrollavgift för 2018 kommer därför att tas ut eftersom jag missat att informera detta före 2018. När jag nu meddelar upphörandet till kommunen blir det dock ingen kontrollavgift för 2019.

Senast publicerad: 2019-02-06