Talande webbLyssna

Särskilda boenden, utförare

Värmdö kommun ansvarar för kvaliteten på särskilda boenden och sluter avtal med alla utförare av vård och omsorg.

Här finns dokument som stöd för uppföljning av kvaliteten.

Dokument för utförare

Styrdokument​

Policy för rökfri arbetstid

Alkohol- och drogpolicy

Kostpolicy

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Rutiner och blanketter

Avgiftsunderlag - hemtjänst, särskilt boende mm.Excel

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) är en i Hälso- och sjukvårdslagen fastställd funktion som skall finnas i varje kommun.
Kommunen har sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå för dem som bor på något av de särskilda boendena för äldre eller funktionshindrade i kommunen.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan ska utöva tillsynsansvar över hälso- och sjukvården i kommunen.

Mer information om MAS riktlinjer

Senast publicerad: 2018-07-20

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument