Talande webbLyssna

Vatten och avlopp

Köksavlopp

Här följer viktig information för dig som bedriver verksamhet där du behöver avloppsreglera genom att skilja vatten från fett.

Rester av större mängder fett måste tas omhand, så att det inte hamnar i avloppssystemet. Kommunen har inte några skyldigheter att ta emot ett spillvatten som avsevärt skiljer sig från ett normalt hushållsspillvatten. Därför kan verksamhetsutövare behöva fettavskiljare, oljeavskiljare och goda rutiner för golvskurvatten.

Information om fettavskiljare

Information om oljeavskiljare

Senast publicerad: 2019-02-25

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation