Talande webbLyssna

Fettavskiljare

Livsmedelsverksamheter ska ha fettavskiljare. Om spillvatten från hushåll och företag innehåller mycket fett kan det orsaka översvämningar när fettet kyls ner och stelnar i ledningarna.

Ansamlat fett kan orsaka syrefri miljö som bildar den giftiga gasen svavelväte vid nedbrytning. Svavelväte är frätande och luktar illa. Värmdö kommuns ledningsnät är dimensionerat för avloppsvatten av hushållskaraktär, det vill säga där fetthalten inte är för hög. Kommunen är inte skyldig att ta emot spillvatten som väsentligt avviker från hushållsspillvatten.

Installera fettavskiljare

Du som är ansvarig för verksamhet med livsmedelshantering måste på eget initiativ installera en rätt dimensionerad fettavskiljare. Det finns markförlagda fettavskiljare med integrerad biologisk rening, det finns inomhusfettavskiljare med fettlås för enskilda avloppssystem, det finns efterliggande infiltration och minireningsverk med biologisk rening och många andra kombinationslösningar.

Installation ska anmälas

Vid en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt ska en anmälan på blankett skickas in av fastighetsägaren eller verksamheten vid installation av fettavskiljare.

Verksamheter som kräver fettavskiljare

Följande verksamheter måste ha fettavskiljare i avloppet:

 • bageri
 • café
 • charkuteri
 • gatukök
 • grill
 • hamburgerbar
 • konditori
 • livsmedelsbutik
 • mottagningskök
 • personalmatsal
 • pizzeria
 • restaurang
 • rökeri
 • salladsbar
 • slakteri och styckningslokal
 • skolor
 • storkök

Senast publicerad: 2018-02-23

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation