Talande webbLyssna

Verksamhetskontroller

Kommunen genomför olika typer av verksamhetskontroller och tillsyn hos företag i Värmdö kommun för att säkerställa att verksamheten sköts som den ska.

Alkoholtillsyn

Det finns två typer av alkoholtillsyn, en inre och en yttre tillsyn. Med inre tillsyn menas kontroll av uppgifter från olika myndigheter. Yttre tillsyn innebär kontroll av att alkoholservering sker i enlighet med givna tillstånd och inte bryter mot gällande lag i övrigt.

Mer information om alkoholtillsyn

Livsmedelskontroller

Bygg- och miljöavdelningen i kommunen ansvarar för den offentliga livsmedelskontrollen. Syftet med tillsynen är att kontrollera alla led i produktionen, bearbetningen och distributionen av livsmedel. Målet är att alla konsumenter ska kunna känna sig trygga när de handlar och äter mat i kommunen.

Mer information om livsmedelskontroller

Miljötillsyn

Miljötillsyn innebär kontroll av alla typer av verksamheter som på något sätt kan innebära en påverkan på miljön genom ett utsläpp till luft, mark eller vatten. Kontroll utförs på till exempel avfallsstationer, panncentraler, schaktmasseanläggningar, avloppsreningsverk och biltvättar. Det är viktigt att komma ihåg att även icke anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter kan räknas som miljöfarliga verksamheter.

Syftet med miljötillsynen är att skydda vår yttre miljö mot påverkan av olika sorters föroreningar samt se till att företaget följer den miljölagstiftning som bland annat fastställs genom miljöbalken. Miljötillsynen innebär vanligtvis besök i de olika verksamheterna av kommunens miljöinspektörer.

Läs mer om miljöfarliga verksamheter

Hälsoskyddstillsyn

Hälsoskyddstillsyn innebär en kontroll av hur verksamheten arbetar för att förebygga olägenheter för människors hälsa, exempelvis genom goda rutiner för hygien och städning. I hälsoskyddstillsynen görs besök på hygienverksamheter som till exempel bassängbad, undervisnings- och vårdlokaler.

Läs mer om offentliga lokaler

Lär mer om hygienverksamheter

Senast publicerad: 2018-02-23

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation