Talande webbLyssna

Mottagnings­enhet för nyanlända

Mottagningsenhet för nyanlända barn och ungdomar 7-19 år, med bostadsadress eller folkbokföringsadress i Värmdö kommun, ska introduceras till skola via mottagningsenheten.

På mottagningsenheten kartläggs elevens bakgrund, styrkor, intressen och förmågor. Kartläggningen används för att anpassa kommande utbildning efter elevens behov och förutsättningar.

Efter introduktion och kartläggning kommer eleven helt eller delvis, utifrån resultatet, att placeras i skolklass respektive program och börja följa ordinarie undervisning.

Läs mer om mottagningsenhet för barn och ungdomar 7-15 år

Läs mer om mottagningsenhet för ungdomar 16-19 år

Senast publicerad: 2019-02-21

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument