Tyck till
Talande webbLyssna

Sjukvård och tandvård

Stetoskop mot vit bakgrund

I Värmdö kommun har primärvården hela ansvaret för hemsjukvården. Inom vård- och omsorgsboenden ansvarar kommunen.

Vårdguiden informerar om vård, hälsa och omsorg i Stockholms län. Vårdguiden finns på nätet, som telefontjänst och som tidning för dig som bor i länet.

Har du behov av sjukvård eller rehabilitering i ditt hem kan du kontakta din vårdcentral.

Du kan ringa Sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177, som ger råd om vård dygnet runt.

Vid akuta situationer ringer du 112.

Tandvård

Ansvaret för tandvården ligger hos landstinget. Vissa sjuka, äldre och funktionshindrade har rätt till subventionerad tandvård, så kallad nödvändig tandvård.

Det är kommunen som bedömer om ditt omvårdnadsbehov ger rätt till tandvårdsstöd. Kontakta socialkontoret eller biståndshandläggare äldre för mer information.

Senast publicerad: 2013-12-15

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information