Talande webbLyssna

Nya Slussen

En illustration över hur Slussen kan komma att se ut med Katarinahissen i förgrunden.

Slussen är och kommer fortsatt vara en viktig knutpunkt för alla trafikslag. Nu byggs Slussen om för att bli en tryggare och attraktiv plats att vistas på. Samtidigt säkras dricksvattnet för två miljoner människor.

Det händer vid Slussen

I dagsläget pågår en stor mängd arbeten.

Bussarna från Nacka och Värmdö kommer att gå under hela byggtiden och kör i egna kollektivtrafikkörfält på Stadsgårdsleden. under 2018 flyttade bussarna ut till en ny temporär terminal lite längre österut, längs med Stadsgårdskajen. Den tillfälliga terminalen har bättre standard och högre kapacitet än dagens terminal.

Se Stockholms stads film om Slussens framtid.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Säkerheten i nya bussterminalen

Stockholms stad har låtit göra gedigna brandutredningar och riskanalyser för den nya bussterminalen i Katarinaberget.

Här kan du läsa hur brand- och säkerhetssystemen fungerarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer om Slussen

Här kan du läsa mer om vad som är på gång i Slussenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På Stockholms stads webbplats för Slussen kan du läsa om vad som är på gång just nu, information om hur du tar dig fram under byggperioden, utställningslokal som du kan besöka och mycket mer.

Senast publicerad: 2019-03-22

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation