Tyck till
Talande webbLyssna

Torg och allmänna platser

I Värmdö kommuns tätorter finns gator, torg och samlingspunkter. För att få driva verksamhet på dessa allmänna platser krävs tillstånd.

Allmän plats är generellt de gator, trottoarer, torg, parker och grönområden som benämns som allmän plats i detaljplanen.

Polistillstånd krävs för att få använda en sådan plats för uteserveringar, cirkus, tivoli, mötestält, olika musikarrangemang, försäljningsstånd, torgmöten, idrottsarrangemang med mera.

Kontakta även markägaren för att få tillstånd till verksamheten.

Mer information om tillstånd för torghandel

Mer information om serveringstillstånd

Polistillstånd offentlig platslänk till annan webbplats

Avgifter för upplåtande av offentlig plats

Kommunen har en fastställd taxa för upplåtande av offentlig plats.

Taxa - Upplåtelse av offentlig plats 2019


Senast publicerad: 2019-09-24

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information