Talande webbLyssna

Lekplatser, skötsel

Värmdö kommun har allmänna lekplatser i Gustavsberg, Hemmesta, Djurö och Stavsnäs.

Allmänna lekplatser sköts av kommunens driftavdelningen. Skötseln av parkytorna innefattar gräsklippning, rensning av ogräs och plantering, vattning och annan vård av växterna. Kommunen håller också rent, tömmer papperskorgar och underhåller gångvägar, parkmöbler, planer och lekredskap samt utrustning på utegym.

Läs mer om kommunens lekplatser, boulebanor och utegym

Aktuell information

Renovering pågår av ThunOlle-parken

2018-10-19

Renovering pågår av ThunOlle-parken som ligger innanför Skeviksvägen mot Lagnö, infart Björnskogsvägen.


Senast publicerad: 2019-09-25

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information