Tyck till
Talande webbLyssna

Städning av gator

Ägaren till respektive väg - väghållaren - ansvarar för vägen. Detta ansvar innefattar också vägens skötsel och snöröjning. Värmdö kommun ansvarar för städning av kommunala gator och parker.

Det handlar till exempel om sandsopning, rensning av dagvattenbrunnar och tömning av papperskorgar, hundlatriner och batteriholkar.

Varje vår och höst sker större städinsatser utmed alla kommunala vägar.

Det är inte bara väg- och tomtägare som har ett ansvar för framkomligheten i kommunen. Du som har bil hjälper till genom att respektera parkeringsbestämmelser. Du som har egen tomt kan se till att inte skotta snö från tomten ut på gång- och cykelbanor. Alla måste också så långt som möjligt lämna företräde åt våra fordon under pågående arbete. Och du kan också hjälpa till genom att inte slänga skräp i naturen.

Senast publicerad: 2019-04-15