Tyck till
Talande webbLyssna

Infartsparkering för bil och cykel

Värmdö kommun har många kostnadsfria parkeringsplatser i anslutning till allmänna färdmedel, så kallade infartsparkeringar.

För dig som vill bidra till en bättre miljö i vardagen är ett tips att åka kollektivt och lämna bilen eller cykeln på kommunens infartsparkeringar. Kommunen arbetar kontinuerligt med att få till fler parkeringsplatser och cykelparkeringar.

Observera att vid vid vissa infartsparkeringar finns även separat parkering för handel till exempel Charlottendal och Mölnvik och parkeringsskiva krävs. Var observant på skyltningen.

Infartsparkeringsplan 2016-2030

Infartsparkeringsplanen antogs av tekniska nämnden 2016-10-27.

Infartsparkeringsplanens syfte är att lokalisera nya platser för infartsparkering och förbättra möjligheten för invånare som helt eller delvis saknar tillgång till kollektivtrafik i närhet av sin bostad och som är mer eller mindre beroende av att kunna ta bilen en del av resan när de pendlar till och från jobbet.

Infartsparkeringsplan 2016–2030

Lastbilsparkering i Gustavsbergs centrum

Nu finns det cirka 10 platser för lastbilar på parkeringen i Gustavsbergs centrum. Den ligger direkt till höger när man åker in från Blekängsvägen.

Parkering - platser och tid per område

 1. Brunn centrum, 97 platser, 14 h
 2. Brunn, Ingaröhallen, 20 platser
 3. Brunn, Entreprenadvägen, 50 platser, 16 h
 4. Brunn, Näsuddsvägen, 80
 5. Värmdö marknad, 350 platser, 12 h, inget p-förbud nattetid på kommunens infartsparkering
 6. Djuröbron, 54 platser, 16 h
 7. Grisslinge, 142 platser, 16 h. Obs! Raden med p-platser närmast vattnet, 4 h under juli månad.
 8. Gustavsberg, Bagarvägen, 74 platser, 16 h
 9. Gustavsbergs centrum, 223 platser, 16 h
 10. Fågelbro, 35 platser, oreglerat
 11. Hemmesta centrum, 64 platser, 16 h
 12. Hemmesta vägskäl, 44 platser, varav 4 stolpar för elbilar, 16 h
 13. Ingarö, Pilhamn, 90 platser, 14 h
 14. Mölnvik vid ICA, 103 platser, 14 h, p-skiva mån-fre
 15. Mölnvik södra, 50 platser, 14 h, p-skiva mån-fre
 16. Styrsvik, Runmarö, 27 platser
 17. Ålstäket, 70 platser, 24 h
 18. Östra Ekedal, 20 platser, oreglerat

Se en karta över kommunens infartsparkeringarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Cykelparkeringar

Hemmesta centrum, 25 platser

Hemmesta vägskäl, 10 platser

Brunns centrum, 16 platser

Gustavsbergs centrum, Runda huset, ca 40 platser

Gustavsbergs centrum, Komvux, 40 platser

Mer information finns i Värmdö kommuns gång- och cykelplan 2013–2030

Laddstolpar för elbilar

På infartsparkeringen vid Hemmesta vägskäl finns det fyra laddstolpar för elbilar.

Parkeringar Värmdö hamnar

Värmdö Hamnar äger parkeringar för boende och besökare till öar i anslutning till hamnarna. Dessa parkeringar sköts av Europark/
Apcoa Parking, telefon 08-556 306 70.

Mer om att parkera i Stavsnäs vinterhamn kan du läsa på
Värmdö hamnars webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast publicerad: 2019-05-21

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation