Tyck till
Talande webbLyssna

Kommunens vägar och  kommunal belysning

Värmdö kommun ansvarar för omkring fyra mil väg, bland annat Gamla Skärgårdsvägen, Skärgårdsvägen, Gustavsbergsvägen och Skeviksvägen. Övriga vägar inom kommunen sköts av Trafikverket eller olika vägföreningar.

Belysning längs kommunala vägar, i kommunala parker, på vissa skolgårdar och idrottsanläggningar sköts av kommunen.

Det är ägaren till respektive väg som ansvarar för underhållet. Aktuella vägarbeten inom Stockholmsområdet publiceras regelbundet av Trafikverket.

Kommunen har ett övergripande ansvar för den långsiktiga strategiska trafikplaneringen i Värmdö. Några pågående projekt under 2013 och framåt är vägfärja mellan Värmdö och Vaxholm och ny Skurubro. Se länkar i högerspalten.

Byte av belysningskablar

Kommunen ska byta belysningskablar på delar av Renvägen, Hermelinvägen och Björnskogsvägen i Gustavsberg. Under arbetet kommer material ligga på markerad plats, se länk nedan.

Arbetet är planerat att ske etappvis under juni till och med oktober.

Upplagsplats vid arbete med utbyte belysning (pdf)

Belysning längs kommunala vägar

Belysning längs kommunala vägar, i kommunala parker, på vissa skolgårdar och idrottsanläggningar sköts av kommunen. Sammanlagt rör det sig om uppåt 3 000 belysningspunkter. Lamporna kontrolleras regelbundet, men anmäl gärna trasiga lampor till kommunen. Kommunala lyktstolpar är märkta med en numrerad dekal. Ange gärna det numret och använd formuläret för felanmälan under Självservice & blanketter eller kontakta servicecenter på varmdo.vatten-sopor@varmdo.se eller 08-570 470 00.

För annan belysning än numrerade kommunala lyktstolpar ansvarar enskilda vägföreningar. De större trafiklederna ägs av Trafikverketlänk till annan webbplats

På webbkartan finns kommunens belysningspunkterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avbrutet arbete med gång- och cykelbanan mellan Fågelvik och Återvall

Kommunens arbete med att färdigställa gång- och cykelbanan mellan Fågelvik och Återvall har tillfälligt avbrutits. Ingen snö- och halkbekämpning utförs för tillfället på sträckan och ingen belysning är igång. Detta gör att sträckan är olämplig att använda vid snö, halka och mörker.

Anledningen är att företaget som kommunen har anlitat har gått i konkurs. Vi utreder just nu hur vi ska kunna färdigställa cykelbanan så snabbt som möjligt och ber om ursäkt för det besvär som uppstår.

Avbrutet arbete med belysningen på infartsparkeringen och gång- och cykelbanan på Näsuddsvägen på Ingarö

På grund av att entreprenören som har byggt infartsparkeringen vid Näsuddsvägen har gått i konkurs så blev inte arbetet med belysningen färdigställt. Kommunen för just nu en dialog med konkursförvaltaren.

Senast publicerad: 2019-06-10