Talande webbLyssna

Lokala trafikregler

Hastighetsskylt 30

På vissa ställen i kommunen råder lokala föreskrifter som begränsar hastigheten. Bland annat gäller det vägarna vid vissa skolor.

Lokal trafikföreskrift kan exempelvis gälla en viss gata, vägavsnitt, parkering eller vändplats där behovet av en mer specifik reglering finns. Föreskrifterna beslutas av Värmdö kommun. 

För att ta reda på mer om vilka parkeringsregler och lokala trafikföreskrifter som gäller för dig, gå in på Transportstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Där går det att hitta alla gällande föreskrifter inom Värmdö kommun.

Upphävt parkeringsförbud Värmdö marknad

Parkeringsförbudet på infartsparkeringen vid Värmdö marknad som infördes innan sommaren är nu upphävt. Nu får du parkera 12 timmar, parkeringsskiva gäller.

30 km/h dygnet runt vid Ekedals- och Kvarnbergsskolan

Förändringen gäller del av Skärgårdsvägen, Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen.

Tidigare har hastigheten varit tidsbegränsad men eftersom det pågår aktiviteter även under kvällstid i Ekedalsskolan och Kvarnbergsskolan är det nu 30 km per timme som gäller på sträckan.

Detta enligt ett beslut om ökad trafiksäkerhet som togs i samhällsplaneringsnämnden i december 2014.

Bakgrund

Eftersom Ekedalsskolan och Kvarnbergsskolans elever har lektioner i båda skolorna har antalet gående mellan skolorna ökat markant. Därför har kommunen beslutat om trafiksäkerhetshöjande åtgärder i området. Se karta - Ekedals- och Kvarnbergsskolan

Förbud mot fordonstrafik på området runt Viks skola

Det har blivit förbjudet att köra bil på området runt Viks skola. Detta enligt enligt ett beslut i samhällsplaneringsnämnden 2014-12-16.

Bakgrund

Ärendet har uppkommit då föräldrar kör in på skolan för att lämna sina barn och hittills har det varit förbjudet att framföra fordon på skolan under vissa tider.

Se karta - området runt Viks skola

Senast publicerad: 2019-03-18

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation