Elevhälsan i Värmdö kommun

Stetoskop mot vit bakgrund

Elevhälsan finns tillgänglig för dig som går i grundskolan, särskolan eller på gymnasiet. Inom begreppet elevhälsa finns dels den medicinska insatsen av skolläkare och skolsköterskor, samt även kuratorer och skolpsykologer. Det ska finnas tillgång till personal med specialpedagogisk kompetens.

Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I Skollagen (2010:800) anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Den medicinska insatsen inom elevhälsan

När barnen börjar skolan tar den medicinska insatsen inom elevhälsan över från barnhälsovården (BVC). Verksamheten har framför allt en förebyggande inriktning och ska följa elevernas utveckling, bevara och förbättra elevernas hälsa samt verka för sundare levnadsvanor. Den är kostnadsfri.

Skolsköterskor och skolläkare har tystnadsplikt och lyder under samma sekretessregler som annan sjukvårdspersonal.

Basprogram

Alla elever erbjuds ett basprogram, där hälsobesök och vaccinationer ingår i olika skolåldrar. I vänstermenyn hittar du mer information om basprogrammen.

Kontakt

Kontaktinformation för de personer som arbetar med elevhälsa på din skola hittar du via skolans hemsida.

Senast publicerad: 2016-10-24