Särskola

Glad, söt flicka med Downs syndrom

Särskolan är en skolform som finns för elever med utvecklingsstörning. I årskurs 1–9 finns grundsärskolan, som är obligatorisk, medan äldre elever kan gå i gymnasiesärskolan eller i särskild utbildning för vuxna.

Mer information om de olika särskoleformerna hittar du i vänstermenyn.

Senast publicerad: 2015-02-03