Talande webbLyssna

Avbrott i studier

Innan du beslutar att göra ett avbrott i dina studier är det bra om du pratar med din lärare, och gärna med en studie- och yrkesvägledare. Ett avbrott påverkar ditt studiemedel, din studieplan och din behörighet till fortsatta studier.

Om du uteblir från kursen under mer än två veckor registreras du som ej studieaktiv. CSN informeras och kontaktar dig. Var därför noggrann med att meddela din lärare om du blir sjuk eller ska resa bort.


Senast publicerad: 2017-01-02

Kontakt

Rektor/enhetschef
Lisa Roos
08-570 485 43
lisa.roos@varmdo.se

Studie- och yrkesvägledare
(grundläggande och gymnasiala kurser)
Helen Tronje 
08-570 474 72 
helen.tronje@varmdo.se

Studie- och yrkesvägledare
(sfi, utbildningskontrakt, unga vuxna 20-24 år)
Cecilia Lundberg
08-570 471 88
E-post: cecilia.lundberg@varmdo.se

Administratör
Anita Brändström
08-570 475 03 
vuxenutbildningen@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation