Om sommarjobb för arbetsgivare

Anställer du som arbetsgivare en ungdom som hunnit fylla 15 år innan sommarjobbet startar, men som inte hunnit fylla 18 år innan det slutar, kan Värmdö kommun stå för 50 procent av ungdomens totala lönekostnad (inklusive sociala avgifter och semesterersättning)

Sommarjobbsportalen hjälper dig som arbetsgivare att rekrytera ungdomar. Lägg in dina lediga arbeten direkt i sommarjobbsportalen arbetsgivare.

Riktlinjer för ersättning

Detta gäller för anställning under minst en vecka och max tre veckor, med en omfattning om minst 30 timmar och max 90 timmar. Ungdomen får naturligtvis arbeta mer än 90 timmar, för dessa överstigande timmar utgår ingen ersättning från kommunen. Lönen ska uppgå till minst 67 kronor per timme för att ersättning ska utgå. Värmdö kommun ersätter inte OB-tillägg, även om lön och OB-tillägg sammanslaget inte överstiger 90 kr per timme.

2020 ersätter kommunen maximalt en semesterersättning på 15,40 sek/timme. Ersättning för sociala avgifter är max 31,42 procent. Ditt företag/organisation kan vara verksam inom privat eller offentlig verksamhet och kan finnas även i annan kommun än Värmdö kommun, den anställda måste dock vara folkbokförd i Värmdö kommun. Som arbetsgivare måste du ha F-skattsedel.

Ungdomarna är inte försäkrade via Värmdö kommun. För att Värmdö kommun ska stå för ovanstående kostnader måste den arbetande ungdomen omfattas av arbetsgivarens försäkring.

Erbjudandet gäller endast under perioden juni till och med augusti, men ungdomen måste inte vara anställd i en sammanhängande period.

Observera att det är 50 % av den totala kostnaden upp till angivna maxbelopp som ersätts.

Arbetsgivaren ska följa Arbetsmiljöverkets bestämmelser om bland annat minderåriga i arbetslivet.

Läs om Arbetsmiljöverkets bestämmelser härlänk till annan webbplats

Innan arbetsperioden

Senast den 15 maj ska formuläret ”Ansökan om förhandsbesked” fyllas i. Kommunen lämnar besked senast 1 juni om din ansökan blivit beviljad. Utan ett beviljat förhandsbesked utgår ingen slutersättning. Du kan maximalt ansöka om ersättning för 10 ungdomar.

Ansökan om förhandsbeskedlänk till annan webbplats

Om antalet ansökningar om förhandsbesked överstiger det budgeterade antalet sommarjobb prioriteras i första hand ungdomar som inte har haft ett av kommunen subventionerat sommarjobb tidigare. Om ytterligare urval behöver göras sker det genom lottning.

Efter arbetsperioden

Du anställer ungdomen på vanligt sätt, och betalar ut dennes lön efter arbetsperioden. När arbetsperioden är slut skickar du in uppgifter om utbetald lön på särskild blankett ”Ansökan om ersättning” och en kopia på lönespecifikation senast den 30 september. Värmdö kommun betalar då ut ersättningen till arbetsgivaren. Utgifter som inte kan styrkas ersätts inte. Observera att blanketterna skiljer sig för interna/kommunala och externa verksamheter.

Blankett - Ansökan om ersättning, externa verksamheterlänk till annan webbplats

Blankett - Ansökan om ersättning, interna verksamheterlänk till annan webbplats

Viktiga datum

2020-05-15 - Sista ansökningsdag om förhandsbesked

2020-09-30 - Sista ansökningsdag om ersättning

Har du som arbetsgivare några frågor?

Många svar finner du här i Frågor & Svarlänk till annan webbplats

Kontakta därefter kommunen på telefon 08-570 470 00 eller mejla sommarjobb@varmdo.se.