Stöd till unga vuxna

Du som är mellan 20 och 24 år och som behöver extra stöd för att återgå till studier, hitta praktik eller söka arbete kan få det genom kommunens arbetsmarknadsgrupp.

Hos Arbetsmarknadsgruppen får du som är mellan 20 och 24 år stöd för att hitta arbete eller börja studera. Vi kan hjälpa dig att hitta praktik för att prova på ett yrke eller hitta en utbildning. Om du inte vet riktigt vad du vill göra får du vägledning och stöd för att komma igång.

Målgrupp

Vi finns för dig som är 20–24 år och som uppfyller minst ett av nedanstående krav:

  • har en funktionsnedsättning eller liknande problematik
  • har ofullständiga gymnasiebetyg
  • är lågt motiverad till att arbeta eller studera
  • behöver vägledning inför arbete eller studier

Om du redan har kontakt med någon annan myndighet, till exempel Arbetsförmedlingen, ska du i första hand vända dig dit för att få hjälp.

Hör av dig till oss

Om du tillhör målgruppen och vill ha stöd från oss, eller om du vill veta mer om hur vi arbetar kan du höra av dig till oss.

Cecilia Lundberg
Studie- och yrkesvägledare
08-570 471 88
cecilia.lundberg@varmdo.se

Leyla Shafiee
Arbetsmarknadskonsulent
08-570 475 06
leyla.shafiee@varmdo.se

Förälder till en ung vuxen?

Även du som är förälder till en ung vuxen och vill veta hur vi kan hjälpa ditt barn är också välkommen att höra av dig till oss.