39 platser uppåt i miljörankningen

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Värmdö kommun kom på plats 56 av 290 i årets rankning av Sverige miljöbästa kommuner. Det är en stor förbättring jämfört med 2021 då Värmdö kom på plats 95.

Det är glädjande att se att vårt gedigna arbete inom miljö- och klimatområdet syns även i mätningarna. Vi har gjort många förbättringar de senaste åren och har fortfarande en hel del arbeten som vi vill genomföra som exempelvis att fortsätta med VA-utbyggnaderna, energieffektiviseringar och restaurera fler våtmarker säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Här är några av de områden som har bidragit till Värmdös positiva resultat i miljörankingen:

  • det ambitiösa arbetet med att minska energianvändningen i kommunens fastigheter
  • kommunen köper in el som är 100 % förnybar och miljömärktstärkta miljökrav i upphandling exempelvis vad gäller transporter
  • systematiskt arbete med att minska klimatpåverkan från den mat som serveras i skolor och förskolor
  • att översiktsplanen används som ett verktyg för att minska klimatpåverkan bland annat genom lokalisering av nybyggnation
  • våra kommunekologer bistår med att väga in naturvård och ekosystemtjänster vid samtliga planprocesser

Rankningen som presenteras för fjortonde året i rad bygger på en kommunenkät och en genomgång av externa data. Enkätdelen ger 23 möjliga poäng, de externa data 20 poäng och klimatdata 10 poäng, totalt 53 poäng. Värmdö fick 26,7 poäng i år jämfört med 25,2 poäng förra året.

Sveriges Miljöbästa kommun 2022 - Aktuell hållbarhet kommunrankning (miljobarometern.se) Länk till annan webbplats.