• Vattenläcka  
    13.00 Arbetet med att laga läckan har dragit ut på tiden på grund av att området runt ledningarna har varit svårtillgängligt. Lagningen påbörjas inom kort och vi hoppas kunna öppna ledningen och spola rent framåt 16-tiden. I dagsläget är det endast tre fastigheter i Mörtnäs som är påverkade av läckan. Vi återkommer med mer information så fort som arbetet slutförts.Tack för tålamod!Delar i övriga Värmdö ...
    Mer information

Badavrådan Stora Sand

Publicerad 27 juli 2020

Mall för nyhetsbild

Badavrådan på Stora Sand från och med den 27 juli. Nya provsvar förväntas komma i slutet av veckan.

Vid senaste provtagningen påvisades för höga halter av bakterier enterokocker. Därmed avråder vi från bad på Stora Sand i närheten av Björkvik. Nytt badvatten prov tas idag den 27/7 och svar förväntas som tidigast i slutet på denna vecka.

De kringliggande stränderna hade godkända mätvärden vid samma provtagningstillfälle. Värmdö kommun tar vattenprover på alla kommunala badplatser, samt andra välbesökta badplatser. Övriga badvattenprover som kommunen har tagit är godkända.