Demensvård och kultur delar lokaler

2022-11-14

Två händer som håller i en käpp

Kommunen har hittat samarbeten mellan demensdag­vården och ”kulturen”. Nu delar demensdag­vården Dagskär och kulturskolorna lokaler i Centrumhuset i Gustavsbergs centrum. Tack vare dialoger och samverkan mellan Kultur- och fritidskontoret och Vård- och omsorgskontoret nyttjas nu lokalerna under hela dagen.

Det är med glädje jag ser att kommunens lokaler kan användas till fler verksamheter. Förutom att lokalkostnaderna minskar, är detta en möjlighet för kulturskolans elever och demensdagvårdens besökare att mötas, möten som inte hade uppstått annars, säger Lena Hellström, chef på kultur- och fritidskontoret.

Demensdagvården Dagskärs lokaler låg tidigare på Djurö och innebar höga resekostnader för många av gästerna. Verksamhetens nya placering centralt på Värmdö minskar resvägen, och hyreskostnaderna är nu dessutom fördelade mellan kontoren. Förhoppningen har även varit att hitta möjlighet för samarbeten mellan demensdagvården och ”kulturen”. Ett första sådant blev av när dansgruppen AVART besökte Dagskär med workshopen ”Lonely Riders”. Dansgruppen höll i workshopen där de äldre fick delta i dans och rörelse.