Demokratibygget höll dialogmöten med elever och beslutsfattare

2022-10-28

Mall för nyhetsbild

Den 21 och 27 oktober höll Demokratibygget dialogmöten mellan beslutsfattare och elever på Kvarnbergsskolan, Gustavsbergs gymnasium och Värmdö Tekniska gymnasium. Ett tillfälle för eleverna att bidra med sina tankar kring hur Värmdö kan utvecklas i olika frågor som är viktiga för dem. 

Jag fick möjlighet att lyssna på eleverna i åttonde klass, det var fantastiskt intressant att lyssna på dem och se deras engagemang. De presenterade förslag på åtgärder för att minska brottsligheten och göra Värmdö till en tryggare plats. Bland annat föreslog de ökad belysning, övervakningskameror och att polis och ordningsvakter är mer synliga i centrum, berättar Ingmarie Lagne, skolchef på utbildningskontoret.

Demokratibygget har utvecklat utbildningsmetoden Demokratiacceleratorn, där elever får arbeta fram förslag inom områden där de vill se en förändring i lokalsamhället.

Syftet med metoden är att stärka elevernas demokratiska kunskaper, förmågor och delaktighet i den lokala samhällsutvecklingen. Vi vill att fler unga ska bli aktiva medborgare som tar ansvar för vår gemensamma framtid, säger Karin Aaseby, verksamhetsledare på Demokratibygget.