Eldningsförbud!

Publicerad 26 juni 2020

Mall för nyhetsbild

Sedan 11 juni gäller eldningsförbud i Stockholms län.

Begränsad nederbörd och det varma och torra vädret är skälen till att Länstyrelsen bedömer läget som kritiskt, ur ett brandsäkerhetsperspektiv. Det finns nu en stor brandrisk i skog och marker, därför utfärdas det förbud mot eldning utomhus. Det är i samråd med räddningstjänsterna i länet som beslutet fattats.

Eldningsförbudet innebär ett förbud mot att elda, grilla och bränna med fast bränsle – till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar – utanför sammanhållen bebyggelse. Eldning på fasta grillplatser på egen tomt är tillåtet, dock enbart i de fall där det kan säkerställas att elden inte kan spridas.

Eldningsförbudet gäller tills vidare och berör hela länet.

Håll dig uppdaterad om läget under hela sommaren: