Föreningar; Krishantera utifrån ett barnrättsperspektiv!

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Riksidrottsförbundet och BRIS har tagit fram 7 spelregler för en tryggare barn- och ungdomsidrott – “Barnens spelregler”. Utifrån dessa spelregler har dokumentet ”Krishantera utifrån ett barnrättsperspektiv” nu vuxit fram.

Dokumentet ”Krishantera utifrån ett barnrättsperspektiv” ska fungera som en handledning för Värmdös föreningar för att säkerställa att verksamhet för barn bedrivs ur ett barnrättsperspektiv, följer FNs barnkonvention och att beslut som fattas i föreningen ska utgå från barns bästa. Barn deltar för sin egen skull, inte någon annans!

Handledningen har tagits fram inom ramen för projektet Idrottsresan, ett samverkansprojekt mellan RF-SISU Stockholm och föreningslivet i Värmdö i syfte att behålla barn och ungdomar längre inom idrotten.

Här hittar du ”Krishantera utifrån ett barnrättsperspektiv” i sin helhet

Krishantera utifrån ett 
barnrättsperspektivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Här kan du läsa mer om Idrottsresan

Idrottsresanlänk till annan webbplats


Här kan du läsa mer om Barnens spelregler

www.barnensspelregler.selänk till annan webbplats