Företagen nöjdare med Värmdö kommuns bemötande

Publicerad 22 april 2020

Senior med blommor

Värmdö kommun får högt betyg av det lokala näringslivet gällande service och myndighetsutövning. Det visar SKR:s undersökning ”Öppna jämförelser i Företagsklimat 2019”.

Öppna jämförelser ger en bild av hur företag som varit i kontakt med kommunen uppfattar den service de fått. I fokus står upplevd kvalitet genom mätning av företagarnas nöjdhet (NKI).

Trägen vinner och det är fantastiskt att resultatet speglar vårt arbete. Ett långsiktigt arbete bygger på systematik och kontinuitet. Jag vill rikta ett stort tack till förvaltningen som jobbar hårt för att erbjuda service till näringslivet, säger kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör (M).

De myndighetsområden som mätningen görs i är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. De serviceområden som mäts är information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Det är glädjande att se det arbete som förvaltningen gör och det avtryck som det gjort på årets resultat. Genom att vi ändrar vårt agerande så visar vi också hur viktig näringslivsfrågan är för oss. Jag ser fram mot att få fortsätta att utveckla det interna arbetet för att stärka vår relation med det lokala näringslivet ytterligare, säger Cecilia Lejon, kommundirektör i Värmdö.

Dialog för långsiktig förändring

Nöjd Kundindex (NKI) visar att företagens upplevelse av service och myndighetsutövning ligger på ett högt NKI-betyget med ett värde av 73. Det serviceområde där kommunen får bäst betyg är bemötande med ett NKI-värde på 79, ett högt NKI-värde. De flesta myndighetsområden ligger på höga nivåer, med ett NKI-värde över 70.

Värmdös näringsliv växer och det positiva resultatet i NKI-undersökningen visar att vi fortsätter vår resa mot service och bemötande i toppklass. Detta är viktigt för att kunna vara en attraktiv kommun där företag vill, kan och vågar växa hållbart. Vi vill tacka alla företagare som varit med och svarat. De svaren har stor betydelse för vårt fortsatta utvecklingsarbete för att nå ett ännu bättre näringslivsklimat, säger Sofia Brorsson, näringslivschef.

Under 2019 har dialogen och samarbetet mellan företagare och tjänstemän resulterat i många värdefulla möten med målet att förbättra service vid myndighetsutövandet. Inom ramen för DialogLAB kommer det tydligt fram vad företagen tycker är viktigt i sin kontakt med kommunen och därigenom har det fångats upp områden där företag vill se andra lösningar. Arbetet kommer att fortsätta enligt den plan som tagit fram för främjande myndighetsutövning.

Om mätningen

Löpande insikt är SKR:s och SBA:s undersökning för att mäta företagens upplevelse av kommunens myndighetsservice. 188 kommuner och 17 förbund/gemensamma förvaltningar har genomfört Nöjd Kund Index, om hur företagen uppfattar den kommunala myndighetsutövningen. Totalt har närmare 52 000 enkäter besvarats! Sammantaget ger näringslivet ett Högt betyg gällande kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen (SBA).

Läs mer om undersökningen på https://skr.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill ni veta mer om vad vi arbetar med kan ni följa oss på Facebook Värmdö Näringslivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Med anledning av Covid-19

Värmdö kommun vill stötta våra företagare på alla sätt vi kan. Vi har sammanställt viktig information till dig som företag på www.varmdo.se/foretag.

Tveka inte att kontakta oss – vi finns här för Dig!