Funktionsstöd egen regi bjuder in till utbildningsdagar

2022-11-11

Text som säger "Välkommen till två högaktuella föreläsningar"

Avdelningen för funktionsstöd, funktionsstöd egen regi, bjuder in till utbildningsdagar för personal och anhöriga. Två föreläsningar kommer att ges kring lågaffektivt bemötande samt psykisk ohälsa inom LSS. Föreläsare är Johan Appel som har många års erfarenhet som föreläsare, utbildare och handledare inom funktionshinderområdet.

Lågaffektivt bemötande

Hur kan vi som personal/anhöriga ta ansvar för att minska ett utåtagerande beteende? Hur kan vi gå från att ligga steget efter och reagera, till att i stället agera och ligga steget före? Hur skapar vi medstånd i stället för motstånd?

Föreläsningen ges vid två tillfällen:

22/11 kl. 13.00 – 16.00

24/11 kl. 16.30 – 19.30

Plats: Värmdösalen Skogsbo, Skogsbovägen 9–11


Psykisk ohälsa inom LSS

Vad hindrar respektive främjar psykisk hälsa? Vad kan vi som personal/anhöriga påverka och vad händer när vi möter individens omedvetna behov? Bli en professionell hälsoskapare!

Föreläsningen ges vid två tillfällen:

22/11 kl. 16.30 – 19.30

24/11 kl. 13.00 – 16.00

Plats: Värmdösalen Skogsbo, Skogsbovägen 9–11

 

Varmt välkomna!