Har du idéer som kan förvandla helikopterplattan i Mölnvik?

Publicerad

Ytan för gamla helikopterplattan.

Värmdö kommun vill att ytan vid den gamla helikopterplattan i Mölnvik ska bli mer levande, därför bjuder vi nu in företag, privatpersoner och föreningar att lämna in en intresseanmälan för att arrendera marken och vara med och skapa en positiv förändring.

Har du en idé som kan förvandla den gamla helikopterplattan i Mölnvik till en plats som bidrar till samhällsnytta och trygghet? Mölnvik är en del av Värmdö, en plats som ständigt växer och utvecklas. Genom att arrendera mark här bidrar du till att skapa positiva förändringar för området. Kommunens mål är att marken används för initiativ som gynnar invånarna och deras välbefinnande.

Vi söker initiativ som bidrar till social sammanhållning och gemenskap genom samhällsgagnande och trygghetsskapande åtgärder. Hälsofrämjande aktiviteter samt initiativ som främjar jämställdhet och inkludering är välkomna då dessa insatser stärker både individens och gemenskapens trygghet.

Marken arrenderas ut under cirka fyra år, med eventuell möjlighet till förlängning. På grund av den relativt korta arrendetiden föreslås inga större permanenta byggnader eller anläggningar uppföras förrän efter Trafikverket har slutfört sitt vägprojekt på väg 222, Grisslingerakan, och den stora cirkulationsplatsen. Detta ger kommunen möjlighet att utvärdera hur Trafikverkets vägutbyggnad påverkar trafikflödet för hela området i Mölnvik innan beslut tas om markens långsiktiga användning.

Skicka in din intresseanmälan

Gör din röst hörd!

När du lämnar in din intresseanmälan, var noga med att beskriva hur marken ska användas och hur det bidrar till områdets positiva utveckling enligt förfrågan. Initiativet bör inte generera mycket trafik under perioder med hög trafikbelastning, i intresseanmälan ska det tydligt framgå hur trafikflödena till marken kommer att påverkas av det inlämnade förslaget.

Din intresseanmälan bör innehålla detaljer om planerade anläggningar, eventuella behov av tillfälliga bygglov, parkeringar och andra anläggningar. Anmälan ska även innehålla en föreslagen arrendenivå per år och vilken part som kommer teckna arrendeavtalet. Om det bara är delar av ytan som behöver tas i anspråk ska det anges. Efter arrendetidens slut ansvarar arrendatorn för att återställa marken till dess ursprungliga skick och ta bort eventuella anläggningar.

Notera att det inte är en tävling, utan en intresseanmälan.

Kontakta oss gärna för frågor senast den 20 augusti 2024. Observera att svarstiden kan vara längre under sommaren. I all kommunikation vill vi gärna att rubriken i e-postmeddelandet markeras med ”Ösby 1:65”. Allt material som skickas in kommer att bli en allmän handling.

Har du några frågor eller funderingar? Hör av dig till Varmdo.Samhallsbygg@varmdo.se.

Tveka inte att lämna in din intresseanmälan redan idag! Följ länken nedan för att framföra dina tankar och idéer.

Fenix väg 5, Mölnvik Värmdö. Mark till salu - objektvision.se Länk till annan webbplats.