Havsbandets mest svårtillgängliga pärlor synliggörs globalt via Google

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Oavsett vart i världen någon befinner sig så börjar de allra flesta resor med en googling. I ett unikt samarbete mellan Stockholm Archipelago, Skärgårdsstiftelsen och Google synliggörs nu ytterskärgården i sin höstskrud genom en 360-gradersvy i tjänsten Street View. Enligt analysfirman WSP har en förlängning av säsongen potential att generera ytterligare 50 miljoner kronor i direkta intäkter och 45 nya jobbtillfällen i Stockholms skärgård.

Google har en stor betydelse för resemarknadens utveckling. En resa börjar oftast med efterforskningar online. Projektet tillgängliggör skärgårdens unika höstkaraktär på ett helt nytt sätt för fler. Genom att en bredare grupp nu får chansen att upptäcka skärgårdsmiljöns vackraste vyer online ökar potentialen att fler väljer att besöka just Stockholms skärgård även utanför den traditionella högsäsongen.

Det här en viktig del i att förlänga säsongen och stärka besöksnäringen i vår vackra skärgårdskommun. Studierna från WSP visar tydligt på jobbpotentialen som en ökad turism kan ge och jag stolt över att vi tillgängliggör våra unika skärgårdsmiljöer här i Värmdö för världen, säger Carl Kangas, kommunstyrelsens ordförande (S).

Nya jobb och ökade intäkter

Projektet har potential att bidra med turistekonomiska vinster till hela skärgårdens aktörssystem i form av ökade intäkter och fler jobb. Enligt en nyligen genomförd studie av analysfirman WSP så skulle en förlängning av säsongen bidra till öka skärgårdens intäkter med upp till 50 miljoner kronor. Analysfirman uppskattar även att en förlängd säsong har potential att möjliggöra 45 nya jobb i Stockholms skärgård. Vilket skulle innebära att de totala intäkterna under året har potential att uppgå till mellan 850 miljoner till över en miljard kronor samt att 950 jobb skulle genereras som en direkt följd av skärgårdens besöksnäring.

Turism är en viktig förutsättning för näringslivet i Värmdös skärgård, med Google Street View öppnas möjligheten till att visa vår ytterskärgård online. Det är många som börjar sin reseplanering via Google och denna tjänst kommer att möjliggöra för fler besök, förlängd säsong samt tillväxt för våra skärgårdsföretag, säger Cecilia Lejon, kommundirektör.

Unika, exotiska och spektakulära vyer

Det nya projektet kartlägger Stockholm skärgårds mest spektakulära och exotiska platser och gör dessa tillgängliga online. Till sin hjälp har fotografen Henrik Trygg en portabel 360-graderskamera som gör det möjligt för vem som helst att klicka sig fram på okända stigar över kobbar, skär och öar.

Stockholm Archipelago

Är en samverkansplattform mellan Stockholms stad, Nynäshamn-, Haninge-, Nacka-, Värmdö-, Vaxholm-, Österåker och Norrtälje kommuner, Skärgårdsstiftelsen och Region Stockholm. Inom vilken Stockholm skärgård marknadsförs mot internationella gäster och möjliggör fler affärer för besöksnäringsföretag.

Skärgårdsstiftelsen

Skärgårdsstiftelsen arbetar för att bevara skärgårdens natur- och kulturvärden och ta hand om miljön. Skärgårdsstiftelsen skapar förutsättningar för turism och friluftsliv genom att låta entreprenörer driva vandrarhem, restauranger, stugbyar och hotell i sina fastigheter. Stiftelsen arbetar aktivt med naturvårdsarbete och sköter 40 naturreservat och underhåller fler än 2000 byggnader.

Visit Stockholm

Är stadens officiella destinationsbolag. Bolaget utvecklar och positionerar Stockholm som tillgänglig och attraktiv plats under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com Länk till annan webbplats.