Imorgon upphävs besöksförbudet på våra äldreboenden

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Från och med 1 oktober kommer besöksförbudet på äldreboenden i Sverige att hävas. Vi välkomnar beslutet och följer de föreskrifter och rekommendationer som Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten presenterat.

En person som bor på ett äldreboende har självbestämmanderätt gällande besök eftersom det är dennes hem. Verksamhetsansvarig ansvarar för att äldreboendet bedriver smittförebyggande arbete, men för att kunna förhindra smittspridning och möjliggöra detta arbete vädjas att alla besökare följer verksamheternas råd, lokala besöksrutiner och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Här hittar du Värmdö kommuns sammanställda råd och rekommendationer till besökare i äldreomsorgen för att minska smittspridning. Notera att du även behöver kontakta respektive äldreboende för att ta del av lokala besöksrutiner.

1. Stanna hemma vid symtom
Stanna hemma vid minsta symtom på sjukdom.

2. Ring och anmäl dig
Ring och anmäl ditt besök på boendet så att inte för många besökare kommer samtidigt och för att personal ska kunna möta upp.

3. Basala hygienrutiner
Följ basala hygienrutiner genom att använda handdesinfektion
eller tvätta händerna noga.

4. Använd munskydd under besöket
Vi uppmanar besökare att använda munskydd under hela besöket på boendet.

5.Håll avstånd
Var inte för många vid ett besök och håll 2 meters avstånd vid besöket. Två besökare per tillfälle rekommenderas.

6. Dela inte föremål mellan varandra
Enligt Folkhälsomyndigheten kan Covid-19 viruset överföras via förorenade ytor. Undvik att dela föremål som surfplattor, telefoner, datorer, mm.

7. Undvik besök i gemensamma utrymmen
Undvik besök där flera boende vistas och där det är svårt att hålla avstånd.

8. Besök gärna utomhus eller digitalt
Efterfråga gärna besök utomhus eller digitala kontaktvägar som Skype, Whats-App, Messenger och flera.

9. Begränsa fysiska kontakter om du är över 70 år
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer över 70 år och andra som tillhör en riskgrupp bör begränsa sina fysiska kontakter.[1]

10. Håll dig uppdaterad om lokala besöksrutiner
Kontakta boendet du vill besöka för lokala besöksrutiner. Nuvarande besöksrutiner kan komma att förändras i samband med nya rekommendationer eller vid lokal smittspridning.