Inflytandecafé på Tomtebo för unga, politiker och tjänstepersoner

2022-11-08

En skiss med olika bilder och text

Idag arrangerade VKung ett inflytandecafé för elever på Kullsvedsskolan. Mötet sker en gång om året och är anpassat för unga människor med funktionsvariationer.

VKung, Värmdö kommuns ungdomsråd, arrangerar inflytandecaféet en gång om året och den här gången hölls det på Tomtebo. Mötet är ett tillfälle där unga, politiker och tjänstepersoner får träffas för att diskutera en utvald fråga som berör unga människor i Värmdö kommun. Inflytandecaféet har ett anpassat upplägg för att passa unga människor med funktionsvariationer. Temat den här gången var trygghet i Hemmesta.

Kullsvedsskolans elever fick under mötet utgå från olika bilder på platser i Hemmesta för att berätta om hur de upplever att tryggheten är på platserna. De fick även genom att rita och skriva ge förslag på vad som skulle kunna bidra till en större känsla av trygghet. Förslag som kom upp var bland annat ökad belysning, fler soptunnor för minskad nedskräpning och konstnärliga väggmålningar på byggnader.