Inget traditionellt studentfirande i länets kommunala gymnasieskolor

Publicerad

Mall för nyhetsbild

De kommunala gymnasieskolorna i Stockholms län ställer in allt traditionellt studentfirande i form av utspring, stora samlingar på skolgården och flakåkning i skolornas regi.

Det är följden av ett gemensamt beslut som utbildningscheferna i länet har fattat. Bakgrunden är att gymnasieskolorna bedömer att ett traditionellt firande inte kan arrangeras utan risk för smittspridning av Covid-19. Sedan den 18 mars har gymnasieskolorna haft distansundervisning i syfte att minska smittspridningen i samhället. Utöver det finns rekommendationer om att minimera sociala kontakter och förbud mot folksamlingar över 50 personer.

Det här var det tråkigaste beskedet vi kunde ge våra blivande studenter och jag förstår deras besvikelse. Men utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger så ser vi inga möjligheter att arrangera ett traditionellt studentfirande, säger Mats Lundström, skolchef i Värmdö kommun.

Även om det var väntat så är det en besvikelse för både elever, vårdnadshavare och personal. Vi behöver nu ställa om utefter de förutsättningar som getts och se hur vi kan genomföra någon form av ceremoniell avslutning, säger Peter Bergström, utbildningschef, Värmdö kommun.

Värmdö kommun kommer att nu att se om det går att ordna någon alternativ form av avslutningsceremoni, till exempel digital mösspåtagning eller betygsutdelning i betydligt mindre grupper. På så sätt uppmärksammas studenterna, om än i mindre omfattning.

Det gemensamma beslutet har fattats av alla kommuner som ingår i den regionala gymnasieregionen och omfattar både kommunala gymnasieskolor och gymnasiesärskolor.