Kombinationsutbildningar förkortar vägen till arbete för nyanlända

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Vuxenutbildningen i Värmdö kommun har tagit fram kombinationsutbildningar för nyanlända elever som läser svenska och önskar studera gymnasiala kurser på komvux. Insatsen syftar till att förkorta vägen till arbete för nyanlända genom att eleven studerar svenska och ett yrke samtidigt.

Initiativet är nytt och tanken är att eleverna ska bli attraktivare att anställa. Regeringen gav uppdrag till Skolverket 2020 och Skolverket gav i sin tur uppdraget om kombinationsutbildningarna till kommunerna 2021. Uppdraget började gälla augusti 2022.

Med kombinationsutbildningarna skapar vi goda förutsättningar för en snabbare väg till arbetsmarknaden för nyanlända och främjar samtidigt integrationen i det svenska samhället, säger Marcus Nybom, chef vuxenutbildning- och arbetslivskontoret.

Med satsningen önskar både Staten och EU att korta integrationstiden och ge en långsiktigare kompetensförsörjning. Detta bland annat genom att folk får formell utbildning och betyg.

Med kombinationsutbildningarna kan vi även bidra till att säkerställa kompetensförsörjningen av exempelvis barnskötare inom förskolan, avslutar Marcus Nybom.