Kultur- och fritidsnämndens stipendiater utsedda

Publicerad

En hand som håller upp en lapp

Kultur- och fritidsnämndens stipendiater utsedda.

Nu är det klar vilka som får årets stipendier som delas ut av Värmdö kommuns kultur- och fritidsnämnd. Stipendieutdelning sker i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni i Gustavsbergs Hamn.

Vi är imponerade av den breda kompetensen vi har inom kultur och idrott. Det är otroligt vilka ovärderliga insatser som görs av våra eldsjälar i kommunen. Med dessa stipendier vill vi lyfta dem och tacka dem för sitt engagemang, säger Jasmin Farid, kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Stipendierna syftar till att stödja och uppmuntra kulturell och/eller idrottsbaserad verksamhet och insatser inom idrott, föreningsliv, musik, konst, film, hembygdsvård eller jämförbara områden. Stipendierna delas ut av kultur- och fritidsnämnden.

  • Kulturstipendium 2022 på 20 000 kr

    Cecilia Wrangel Skoug tilldelas kulturstipendiet för sitt engagemang med dockmusikaler för barn och unga. Wrangel Skougs brinnande intresse är värdefullt för barnkulturen i kommunen och ger våra barn möjligheten att ta del av mer kulturupplevelser.
  • Ungdomskulturstipendium 2022 på 20 000

    Alva Willers tilldelas och ungdomskulturstipendiet för sina konstnärliga talanger och sitt brinnande intresse för konsten. Med stipendiet hoppas vi att Willers får möjligheten att göra ett avtryck på oss människor genom det fängslande antilopskelettet och mycket mer.
  • Barn- och ungdomsledarstipendium 2022 på 20 000

    Barn- och ungdomsledarstipendiet tilldelas Stora Koviks Ryttarsällskaps ungdomssektion för sitt entusiasmerande arbete med ungdomar. Trots en pandemi har ungdomssektionen kämpat med att säkra en trygg plats med aktiviteter för ungdomarna vilket har bidragit med att stärka gemenskapen. Detta har varit betydelsefullt under pandemin.