Maktskifte i Värmdö

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Idag har Kommunfullmäktige röstat för ett maktskifte i kommunen, efter 16 år. Det nya styret består av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, som kallas Värmdösamarbetet. Under fullmäktigesammanträdet valdes Carl Kangas (S) till ny ordförande för kommunstyrelsen.

Tillsammans får det nya styret 25 mandat, vilket innebär att man kommer att styra i minoritet. Men man har kommit överens om en så kallad valteknisk samverkan med Vänsterpartiet och Skärgårdspartiet vilket innebär att man då kan få stöd av dem och därmed får 29 mandat av 51 i kommunfullmäktige.

Jag är glad för förtroendet och ser fram emot att vi tillsammans med näringslivet, civilsamhället och värmdöborna ska göra Värmdö till Sveriges bästa kommun att leva i. Inom Värmdösamarbetet har vi ett tydligt mål: En hållbar skärgårdskommun med ledande skolor och tryggare äldreomsorg, säger Carl Kangas (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det ekonomiska läget är allvarsamt. Det finns ordentliga utmaningar att ta tag i, men vi är eniga om att sätta skolan främst, fortsätter Carl Kangas.

Förvaltningen är väl medveten om att det ekonomiska läget kommer att sätta nya krav på vårt arbete. Det utvecklingsarbete som är påbörjat kommer att fortsätta med full kraft i syfte att leverera mesta och bästa välfärd till Värmdöbor, näringsliv och föreningsliv, säger Cecilia Lejon, kommundirektör.