Nu testar vi smartare avfallsbehållare!

Mall för nyhetsbild

Under hösten testar vi sensorer på några olika typer av avfallsbehållare, både större avfallsbehållare, papperskorgar och tömningsstationer för båtlatrin. Syftet är att effektivisera och kvalitetssäkra sophämtningen.

Sensorerna monteras i locket på avfallsbehållarna och känner av avfallskärlets fyllnadsgrad. Sensorerna skickar information till en applikation där det går att se fyllnadsgrad och placering av alla uppkopplade behållare.

Tekniken gör att avfallsbehållarna kan tömmas efter behov och inte efter schema som sker idag. På så sätt slipper vi köra ut till tomma behållare och vi blir förvarnade i tid om att en behållare är på väg att bli full och behöver tömmas.

Kan vi uppnå en effektivare tömning av behållare är det till nytta för våra medborgare och företagare dels genom att hämtningen kan utföras till lägre kostnad och med lägre miljöbelastning, om vi slipper köra till tomma behållare. Med sensorer som förvarnar innan en behållare blir full minskar även risken för medborgarna att mötas av överfulla behållare där skräpet lätt sprids ut, dvs. det blir trevligare runt behållarna och mindre nedskräpning.

Vi har valt att börja i liten skala för att lära oss hur tekniken fungerar och hur vi kan dra nytta av den i en större skala. Efter testperioden utvärderas tekniken för att besluta om fortsättningen.