Projektet jobbprepp ger fast arbete

Publicerad

Jobbprepp

Samtliga 45 unga ensamkommande som deltagit i arbetsmarknadsprojektet Jobbprepp i Värmdö kommun har efter sju år i Sverige gymnasieutbildning och fast anställning. Oxford Research som tar fram kunskapsbaserade beslutsunderlag i offentlig sektor, visar på den samhällsekonomiska vinsten. Efter bara 2,5 till fyra års arbete har ungdomarna betalat tillbaka hela kostnaden för asylprocess och utbildning.

Jobbprepp är ett arbetsmarknadsprojekt som riktar sig till ungdomar med den nya gymnasielagen och som har pågått mellan åren 2019 och 2022 i Värmdö kommun. Det är kommunen, Svenska kyrkan och föreningen Frivilliga familjehem på Värmdö som samverkat. Projektet syftar till att stötta ungdomarna att få fast anställning efter avslutade gymnasiestudier.

Alla ungdomar som har deltagit i Jobbprepp har nu både jobb och gymnasieutbildning. Det är en oerhörd vinst på alla plan. Mänskligt men även samhällsekonomiskt vilket Oxford Research visar, säger Eva Brandsma, Jobbprepps projektledare.

Ungdomarna har via Jobbprepp fått coachning på olika sätt. Bland annat hjälp med att skriva CV, öva på möte med arbetsgivare och träna intervjuteknik genom rollspel med mera. Arbetsgivare har fått stöd att sätta sig in i Migrationsverkets regler.

Värmdö kommun är väldigt stolta över det lyckade resultatet projektet Jobbprepp visar, främst för de ungdomar som fått jobb och även för de tydliga ekonomiska vinsterna. Genom prestigelös samverkan mellan kommunen, Frivilliga familjehem på Värmdö och Värmdö Församling uppnår vi gemensamt målen med Jobbprepp. Metoden som Jobbprepp tagit fram har visat sig vara väldigt effektiv och vi hoppas kunna applicera kunskaperna och metoden på fler grupper av arbetssökande för ett snabbare inträde på arbetsmarknaden, säger Sandra von Euler Letsch, Enhetschef, Etablering av Nyanlända.

Ungdomarna är anställda inom olika branscher. 17 av ungdomarna är undersköterskor och arbetar inom äldreomsorgen. 10 jobbar inom lager och 4 inom handeln. Bygg, fordon, restaurang och måleri är andra branscher där ungdomarna har fått jobb.

Vi har fått fantastiska medarbetare som gör att företaget går bra. Att ungdomarna får stanna i Sverige är fint att få bidra till. Det är en win-win. Vi lär oss dessutom massor, ett interkulturellt lärande, säger Pelle Paulsson, Ica Maxi Värmdö, som har anställt fyra ungdomar.

För mer information:

Jobbprepps slutrapport , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Samhällsekonomisk analys av Oxford Research , 706.2 kB, öppnas i nytt fönster.