Samarbete för ökad tillgänglighet

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra och utveckla vår service.
Att vara tillgängliga och enkla att komma i kontakt med, är en viktig del i god service.
För att öka vår tillgänglighet har vi därför inlett ett samarbete med Kalix24.

Många medborgare och näringslivsidkare hör av sig till oss via e-tjänster, mail och telefon.
Medborgare och näringslivsidkare är våra kunder.
För att öka tillgängligheten i alla våra kanaler har vi därför sedan juni, ett samarbete med Kalix24.
Kalix24 är vår back upp när många kunder vill komma i kontakt med oss samtidigt.

Kalix24 introduceras av och arbetar tätt tillsammans med kommunens Servicecenter och använder därmed samma rutiner.
De stödjer även andra kommuner på samma sätt och är rutinerade att hantera och guida i olika typer av ärenden som kan inkomma till en kommun.

När vårt samarbete med Kalix24 är igång fullt ut, kommer vi ha en ökad tillgänglighet.
Tillsammans med Kalix24 kommer vi därför kunna ge bra service snabbare.
Både i telefon och i de andra kontaktkanalerna.